Menu Close

Med-Litera

Tıbbİ YAZIMDA BİR İLK

Med-Litera

Tıbbi Yazımda Bir İlk

HİZMETLER

MAKALE ÇEVİRİSİ

Araştırma makaleleri, ileri seviye İngilizce bilen tıp doktorları tarafından İngilizceye çevirilir, deneyimli tıbbi yazarlar tarafından kontrol edilir ve opsiyonel olarak ana dili İngilizce olan editörlerimiz tarafından son kontrolü yapılır.

MAKALENİN DİL AÇISINDAN REVİZYONU (EDITING)

İngilizce olarak yazdığınız makaleniz tıbbi yazarlarımız/medikal danışmanlarımız ve ardından ana dili İngilizce olan editörlerlerimiz tarafından dil açısından kontrol edilir.

COPY-EDITING

İngilizce olarak yazdığınız makaleniz, dil, bilimsel içerik yönünden kontrol edilir ve sunum yönünden gözden geçirilir.

MAKALE YAZIMI

Çalışmanızın istatistiksel sonuçları veya yazmış olduğunuz tezden faydalanılarak isteğe bağlı Türkçe veya İngilizce olarak makaleler ulusal veya uluslarası dergilere göre yazılır.

MAKALENİN DERGİ KURALLARINA GÖRE DÜZENLENMESİ / GÖNDERİMİ

Makaleniz göndereceğiniz dergi kurallarına göre düzenlenerek, dergi üst yazısı ile birlikte belirtilen dergiye yüklemesi yapılır.

MAKALE REVİZYONU

Dergilerden gelen eleştirilere göre makaleleriniz revizyon istekleri doğrultusunda içerik/dil ve/veya istatistik açısından revizyonu yapılır.

TEZ GÖZDEN GEÇİRME

Yazdığınız tezler, genel kurallara veya kurumunuzun tez yazım kurallarına göre düzenlenir ve verilerin sunumu ile kullanılan referanslar gözden geçirilir.

ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ/GÜÇ HESAPLAMA

Çalışma öncesi örneklem büyüklüğü hesaplaması veya çalışmanızın güç analizi deneyimli istatistikçilerimiz tarafından yapılır ve istenirse makale içerisinden nasıl yazılacağı ile ilgili bilgi verilir.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Çalışma verileriniz amaca uygun olarak istatistik analizleri yapılır ve makalede kullanmak üzere rapor halinde sunulur.

NEDEN MED-LİTERA?

SORULARINIZ MI VAR?

SİZİ ARAYALIM

Hizmetler ile detaylı bilgi almak için lütfen formu doldurun. Sizi arkadaşlarımız arayacak ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgi verecekler, sorularınızı yanıtlayacaktır.

VAKİT Kaybetmeden

Hemen Başvurun

Tıbbi yazım kavramı, akademik ve klinik çalışmaların yalnızca dil yönünden değil, tasarım, yazım, içerik, tablolar, grafikler, veriler, verilerin ele alınışı, istatistiksel hesaplamalar, literatür, dergi yazım kuralları açısından da ele alınmasını içermektedir. Tıbbi yazım, günümüzde tek bir kişinin yapabileceğinin ötesine geçmiş ve uzmanlık gerektiren tüm bu hizmetlerin ekip çalışması çerçevesinde yerine getirilmesini kapsamaktadır.