Menu Close

Örneklem Büyüklüğü/Güç Hesaplama

Örneklem Büyüklüğü/Güç Hesaplama

Planlanmakta olan bir araştırma ya da tez için çalışmaya alınması gereken hasta sayısı ile ilgili hesapların ve gerekçelerin yer aldığı örneklem büyüklüğü raporunun hazırlanması hizmetidir.

VAKİT Kaybetmeden

Hemen Başvurun

Tıbbi yazım kavramı, akademik ve klinik çalışmaların yalnızca dil yönünden değil, tasarım, yazım, içerik, tablolar, grafikler, veriler, verilerin ele alınışı, istatistiksel hesaplamalar, literatür, dergi yazım kuralları açısından da ele alınmasını içermektedir. Tıbbi yazım, günümüzde tek bir kişinin yapabileceğinin ötesine geçmiş ve uzmanlık gerektiren tüm bu hizmetlerin ekip çalışması çerçevesinde yerine getirilmesini kapsamaktadır.