Menu Close

Makalenin Dil Açısından Revizyonu (Editing)

Yazılmış makalenin gramer, kelime seçimi, yazım kuralları, cümle ve paragraf yapısı, genel ifade akışı yönünden gözden geçirilmesi, düzeltilmesi hizmetidir. Doküman öncelikle ana dili İngilizce olan kişiler tarafından kontrol edilmektedir ardından tıbbi yazarlarımız tarafından tekrar kontrol edilmektedir.

VAKİT Kaybetmeden

Hemen Başvurun

Tıbbi yazım kavramı, akademik ve klinik çalışmaların yalnızca dil yönünden değil, tasarım, yazım, içerik, tablolar, grafikler, veriler, verilerin ele alınışı, istatistiksel hesaplamalar, literatür, dergi yazım kuralları açısından da ele alınmasını içermektedir. Tıbbi yazım, günümüzde tek bir kişinin yapabileceğinin ötesine geçmiş ve uzmanlık gerektiren tüm bu hizmetlerin ekip çalışması çerçevesinde yerine getirilmesini kapsamaktadır.